KULLANIM ŞARTLARI

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olupta bunlara uygun davranmamış olmanızdan  kaynaklanabilecek  olan her  türlü  maddi ve  manevi  zarara ilişkin talebinizden TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. ‘nin ve/veya TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Web  Sitesi’nin,   bu  sitedeki  hertürlü   içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin yetkilendirdikleri  kişi  ve  kuruluşların hiçbir  hukuki  ve  cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki;. Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..  Web  Sitesi’nde  yayınlamış  olabilecekleri  yazı,  bilgi,  yorum,  haber, görüntü, TALI MEDİKAL logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. dışı web  sitelerinde kullanımı, web.posta,  cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar  dahil ve fakat  bu sayılan kişiler  ya da yayınlarla  sınırlı olmaksızın, Internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup,  işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul  ve beyan ederler.

TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.,  işbu hüküm ve  şartları dilediği zaman önceden  haber  vermek  zorunda  olmaksızın  tek  taraflı  olarak  değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. web sitesi’nde yer alan her türlü  bilgi, istatistiki şekil  ve değer,  güvenilirliği genel  teamüller çerçevesinde  kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç  bir  şekilde TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından  garanti edilmemektedir. TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. web sitesinde  yer alan bilgi,  değerlendirme,  yorum  ve  istatistiki  şekil  ve  değerlerin  kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya  dolaylı maddi ve/veya manevi  menfi ve/veya müsbet zararlardan ve  olası sair zarar  ve masraflardan dolayı  TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin  hiç bir  şahsi, hukuki  ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. web sitesi’ne girmeden  önce yukarıdaki uyarı  ve beyanları  okumuş olduğunuz  farz ve  tarafınızca kabul  edilmekle  bu hususta herhangi  bir anlaşmazlık,  iddia ve  talep olduğu  takdirde, iş  bu web sayfasında yazılı  bulunan bu  ibarelerin ve  TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye  ait diğer  tüm bilgisayar  kayıtlarının tek  ve gerçek  münhasır  delil olarak HUMK  madde 287’ye  uygun olarak  İstanbul Mahkemeleri  ve İcra  ve İflas Dairelerinin  yetkisine  sunulacağı  TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından beyan ve  işbu TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Ademi Mesuliyet

TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  içeriği  sunan olarak  ilgili  yasalar uyarınca kullanım için  hazır tuttuğu, “kendi  içerikleri” için sorumludur.  Tüm içerikler itinalı bir biçimde  denetlendiği ve sürekli güncelleştirildiği  halde eksiksiz, doğru olması  ve son güncelliği  taşıması açısından yine  de garantisi üstlenilemez.  Bu yüzden  TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   bu  bağlamda içeriklerin kullanılması  ile ilgili  doğacak zararlardan  sorumlu değildir.  Bu münferit içeriklerden  yatay bilgilerin  de (“Links”)  diğer sunucuların hazırda bulundurduğu  bilgilerden ayrı  tutulması gerekir.  Yatay bilgi  sayesinde  TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. bu içeriklerin kullanımına hizmet  etmektedir. TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   bilgilerin  aktarılmasına sebebiyet vermediğinden,  bilgilerin  aktarıldığı  kişileri  seçemediğindan  ve  aktarılan bilgileri seçemediği veya değiştirmediğinden  TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   ve/veya kardeş  kuruluşları bu  “yabancı” içeriklerden  sorumlu  değildir. Ayrıca  bu “yabancı  bilgilerin” otomatik  kısa süreli  ara kayıtlamasına  neden olacak seçilen çağırma ve linkleme metodu TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. tarafından olmadığından,  TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   bu yüzden bu yabancı içerikler için sorumluluk taşımaz. Ancak “Linklerde” söz konusu olan daima üçüncü şahıslara ait “canlı” ( dinamik ) internet  sunumlarına  atıfta  bulunur.  Gerçi  ilk  yapılan  bağlantıda yabancı içeriklerin, kendisi tarafından olası medeni hakların veya cezai sorumlulukların ihlaline  sebebiyet  verip  vermediği TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından tetkik edilmiştir. Ancak TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   web sayfası üzerinden atıfta bulunulan  içerikleri sürekli herhangi bir  sorumluluğu gerekçelendirebilecek  değişiklikleri  tetkik  etmek  hususunda  TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. taahhütü bulunmamaktadır.  Eğer link bağlantısı  bulunan somut bir teklifin  medeni ve cezai  hakları biçimindeki sorumluklara  sebebiyet veridiği TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. ‘nın kendisi tespit ederse  veya başkaları tarafından  bu hususta  uyarılırsa, teknik  imkanlar imkan  verdiği ve kendisi uygun olduğu  ölçüde TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bu teklife yönlendirmeleri kaldıracaktır. TALI MEDİKAL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin ana sayfasına giriş yetkisinin kaldırılmasına rağmen başka serverler üzerinden gayri kanuni veya cezai tekliflere ulaşılabiliyor olması teknik imkanları ve uygunluğu etkileyemez.